Akce

 

Zde se můžete podívat jaké programy

                    a akce, které ve školce chystáme.                                        

                                  Rok 2019/ 2020:

        Září: 16. 9. v 9. 00 hodin ,, Agnes Adonis"- program pro

děti

         Říjen: 7. 10. v 10. 30 hodin na zahradě ,,Výchovný program- sovy a dravci"

                     22. 10. v 9. 00 hodin ,, Cirkus Cecilka"

                     23. 10. od 7. 00 do 8. 30 hodin prodej objednaných knížek

                     31. 10. od 8. 30 hodin,, Fotografování dětí na kalendář"- objednané děti( formulář je na nástěnkách).

        Listopad: 4. 11. v 9. 00 a v 10. 00 hodin ,, Hudební pořad pro děti"

        Prosinec: 5. 12. v 10. 45 hodin ,, Jak čerti jelito a Kopito vařili vtipnou kaši" + nadílka

                            7. 12. v  16. 20  hodin vystoupení dětí před rozsvícením Vánočního stromu v Tuklatech, sraz dětí v 16. 10 hodin u zvonice, děkujeme

       Leden:  9. 1. v 9. 15 hodin,, O Smolíčkovi, O kůzlátkách, O Budulínkovi"

      Únor: 13. 2. v 9. 30 hodin - karneval pro obě třídy

                   20. 2.  od 9. hodin vyšetření školní zralosti

                   25. 2. od 10. 30 hodin masopustní průvod

      Březen: 20. 3. v 8. 20 hodin ,, Lvíček a bolavý zub" zrušeno

                      26. 3. v 9. 30 hodin návštěva předškoláků v ZŠ zrušeno

      Duben: 6. 4. v 10. 15 hodin Divadlo Český Brod autobusem-Krejčík Honza zrušeno

                     15. 4. v 8. 45 hodin,, První pomoc", prosíme, aby si děti přinesly svého

plyšáčka. zrušeno, přeloženo na 19. 4. 2021

                     17. 4. v 9. 00 hodin fotografování předškoláků na tablo. Holčičky- červené triko, chlapci- šedé. Děkujeme zrušeno

                    Od 16. 4. celkem 11 x každý čtvrtek solná jeskyně v Č. Brodě pro přihlášené děti zrušeno

                    28. 4. v 8. 30 hodin -vyšetření očí dětí, které rodiče přihlásí- cena 150,- Kč zrušeno, přeloženo na 15. 9. 2020

     Květen: 4. 5. v 11. 00 hodin ,, O zlaté rybce" zrušeno

                      6. 5. od 8. 30 hodin fotografování dětí a tříd zrušeno

                     Výlet zrušeno

      Červen: 17. 6. v 15. 30 hodin ,,Krejčík Honza- pasování školáků na zahradě" zrušeno

                       Fotografování tříd  a rozloučení s předškoláky proběhne v každé třídě zvlášť a zajistí je zaměstnanci naší školky. 

                      Rok 2020/ 2021:

Září:   15. 9. v 9. 00 hodin vyšetření očí

             21. 9. v 9. 00 hodin ,, Agnes Adonis"

Říjen: 5. 10. v 9. 00 hodin ,, Houbařská pohádka"

            22. 10. v 8. 30 hodin,, Jak Matěj vysvobodil vítr"

Listopad: 3. 11. v 8. 45 hodin ,,V říši skřítků, víl a obrů"  

 Prosinec: 7. 12. v 10. 45 hodin ,, Jak čerti Jeliti a Kopyto vařili vtipnou kaši"+nadílka

Leden: 11. 1. v 9. 00 hodin ,,Povídání báby Chroty" ( 50,- Kč)

Únor: 15. 2. v 9. 00 hodin ,,Aladinova kouzelná lampa"

Březen: 4. 3. v 9. 00 hodin,, Cirkus Cecilka"

                 30. 3. v 8. 30 hodin,, Jak vodníček uklízel rybníček"

Duben: 19. 4. v 8. 45 hodin,, První pomoc"- děti si přinesou svého plyšáčka ( 45,- Kč)

nebo 1 800,- Kč

                27. 4. v 10. 15 hodin,, Krejčík Honza" divadlo Český Brod

Květen: 10. 5. v 10. 45 hodin ,, Pohádky z louky"

Červen: 14. 6. v 15. 30 hodin ,,Krejčík Honza" pasování školáků- akce se koná na zahradě