Informace k platbám školného a stravného

 

 

Číslo účtu MŠ: 27- 6287680257/ 0100

 Placení školného a stravného probíhat zálohově od 4. 9. 2017 takto:

Děti v posledním ročníku( předškoláci) MŠ a děti s odkladem školní docházky  platí pouze stravné- 650,- Kč měsíčně. 

 

Ostatní děti platí  stravné a školné- 1 430,- Kč měsíčně                  ( stravné- 650,- Kč a školné 780,- Kč) . 

Děti ze ZŠ platí  stravné 420,- Kč měsíčně( v případě, že dítě  bude chodit pouze 1- 2x týdně na oběd, zálohu po domluvě s vedoucí školní jídelny snížíme) .  

Stravné a školné na prázdniny- trvalý příkaz je potřeba zrušit. Na měsíc červenec je školné nižší ( částka bude včas oznámena).

Všechny částky jsou zaokrouhlené. Ve vyúčtování budou mít rodiče údaje o odebrané stravě a rozdíl - přeplatek vrácen. Platby, prosím, odesílejte do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce a do popisu napište, prosím, jméno dítěte. Děkuji