Logopedická prevence

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Vážení rodiče, od pátku 19. 2. 2016 do konce školního roku bude v naší MŠ probíhat logopedická péče individuální formou vždy každý pátek od 8. 00 hodin do 12. 00      hodin( 45 min. je jedna lekce pro jedno dítě). Tato péče je určena pro děti, které dochází k logopedovi a pro děti, které logopedickou péči potřebují.

Logoped- paní Vítková

Tento projekt organizuje Město Český Brod, reg. č. CZ.02.3.68/0/15-005/0000148.

 

 

 Program průběžné logopedické prevence se  letos opět koná.

Již v raném věku dítěte (cca od 3 let) je zapotřebí sledovat vývoj řečových a komunikačních schopností, abychom mohli včas diagnostikovat případné potíže.

Jedním z hlavních vzdělávacích cílů předškolního vzdělávání je rozvoj komunikačních schopností. Mateřská škola má - vedle rodiny - mimořádný prostor pro vytváření jazykových kompetencí svěřených dětí. Vzhledem k tomu, že v současné době byl zaznamenán vysoký výskyt řečových vad u dětí předškolního věku, rozhodli jsme se zefektivnit řečovou výchovu dětí a zařadit do školního vzdělávacího programu logopedickou prevenci.

Cílem logopedické prevence je aktivní vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností, předcházení poruchám komunikačních schopností a podpora správného řečového vývoje. V případě, že bude u dítěte diagnostikována řečová vada, bude rodič o vadě informován a doporučen k případnému klinickému logopedovi.

Koncepce logopedické prevence:

Dechová cvičení - jejich hlavním cílem je prohloubení fyziologicky správného vdechu i výdechu při mluvení a jejich ovládání. Nacvičujeme správný nádech nosem a výdech pusou, prodloužení a usměrňování výdechového proudu vzduchu, břišní dýchání

Fonační cvičení- jsou zaměřena na výcvik mluvního i pěveckého projevu, osvojení si měkkého hlasového začátku a hlasové hygieny

Artikulační cvičení – rozvoj motoriky mluvidel (pohyb rtů a jazyka), čímž vytváříme předpoklad ke správné výslovnosti jednotlivých hlásek

Motorika – zaměříme se na rozvoj hrubé a jemné motoriky

Smyslové vnímání- cvičení sluchové percepce (fonematický sluch), zrakové percepce, rozumových schopností

 

Logopedická prevence se koná v dopoledních hodinách nebo po odpočinku dětí.