Nadstandartní aktivity

Kroužky, které jsou nad rámec školního vzdělávacího programu ve školním roce 2020/21, nejsou organizovány.

Odůvodnění- při střídání provozů (provoz MŠ a kroužky) je potřeba všechny prostory uklidit a dezinfikovat). Úklid MŠ a dezinfekce je prováděná ráno před provozem v době pobytu dětí venku.

Děkujeme za pochopení.