Nadstandartní aktivity

Kroužky ve školním roce 2020/ 21 nebudou organizovány.

Odůvodnění- při střídání provozů ( provoz MŠ a kroužky) je potřeba všechny prostory uklidit a dezinfikovat). Úklid MŠ a dezinfekce je prováděna ráno před provozem a v době pobytu dětí venku.

Děkujeme za pochopení.