Plavání v Čelákovicích

Kurz plavání se nekoná pro malý zájem rodičů. 

Na školní rok opět plánujeme plavání v Čelákovicích ve středu od 22. 11. 2017 do 21. 3. 2018( 15 lekcí).

Cena  lekcí a dopravy : dle počtu dětí- při počtu 30 přihlášených dětí bude cena kurzu s dopravou asi

2 500,- Kč.

Termíny: od 22. 11. do 28. 3. 2018

Odjezd:  v 9. 40 hodin od školky 

Návrat: na oběd( děti, které pojedou na plavání, budou obědvat později- v cca 12. 45 hodin.)

S sebou: plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo- v igelitové tašce, hřeben a pití- vše v batůžku.

Pedagogický doprovod: 3 pedagogické pracovnice 

Počet instruktorů plavání: 4

Cílem výuky plavání je seznámit děti s vodním prostředím, umožnit jim hravým způsobem, přiměřeným jejich věku, přirozený a radostný pohyb ve vodě.

Přes zvládnutí základních plaveckých dovedností dovést děti k vytyčenému cíli - stát se plavcem.

Samozřejmostí je pomalý postup, děti v žádném případě nejsou nuceny k ničemu, co by samy nechtěly udělat.