Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče,  zde jsou zveřejněny  výsledky zápisu dětí do MŠ Tuklaty, okres Kolín

pro školní rok  2021/ 22 , který se konal v květnu 2022 :

registrační číslo účastníka řízení                               výsledek řízení

 Rop / 2022                                                           žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop / 2022                                                            žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop / 2022                                                           žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a 

 Rop / 2022                                                           žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop / 2022                                                            žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop / 2022                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop / 2022                                                            žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop / 2022                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop / 2022                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop / 2022                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop / 2022                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop / 2022                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop / 2022                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a 

 Rop / 2022                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop / 2022                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

        -----------------------------------------------------------------------------------------

 Rop / 2022                                                    žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Na základě|par. 183 zákona č. 561/ 2004 Sb. se zveřejněním tohoto seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Počet podaných žádostí: 

Počet přijatých dětí: 

Počet přerušených správních řízení: 

Počet nepřijatých dětí: 

Počet zrušených žádostí na žádost zákonného zástupce: 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rodičům zasláno písemně. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydáno zákonnému zástupci na žádost.

Schůzka rodičů dětí přijatých do MŠ Tuklaty od školního roku 2021/ 22 se bude  konat individuálně v dohodnuté termíny s rodiči. Během schůzky  budou podávány informace o provozu MŠ.

.   . 2022

  Helena Gablerová, ředitelka MŠ.