Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče,  zde jsou zveřejněny  výsledky zápisu dětí do MŠ Tuklaty, okres Kolín

pro školní rok  2022/ 23 , který se konal 3. 5. 2022 :

Registrační číslo účastníka řízení:                               Výsledek řízení:

 Rop 20/ 2022                                                           žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 21/ 2022                                                           žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 9/ 2022                                                            žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a 

 Rop 15/ 2022                                                           žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 4/ 2022                                                            žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 12/ 2022                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 2/ 2022                                                            žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 25/ 2022                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 18/ 2022                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 1/ 2022                                                            žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 11/ 2022                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 13/ 2022                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rop 3/ 2022                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Rop 17/ 2022                                                    žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Rop 5/ 2022                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Rop 22/ 2022                                                   žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Rop 24/ 2022                                                   žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Rop 6/ 2022                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Rop 8/ 2022                                                    žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Rop 10/ 2022                                                   žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Rop 23/ 2022                                                  žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Rop 7/ 2022                                                    žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Rop 14/ 2022                                                  žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Rop 19/ 2022                                                  žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Rop 16/ 2022                                                  žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a                                       

Na základě|par. 183 zákona č. 561/ 2004 Sb. se zveřejněním tohoto seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Počet podaných žádostí: 25

Počet přijatých dětí: 12

Počet nepřijatých dětí: 13

Počet zrušených žádostí na žádost zákonného zástupce: 0

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rodičům zasláno písemně. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydáno zákonnému zástupci na schůzce rodičů.

Schůzka rodičů dětí přijatých do MŠ Tuklaty od školního roku 2022/ 23 se bude  konat v úterý 28. 6. 2022 v 16. 00 hodin ve sborovně školky ( vchod z parkoviště). Během schůzky  budou podávány informace o provozu MŠ, prosím o účast rodičů bez dětí. Děkuji za pochopení.  Ve středu 29. 6. 2022 od 10. 30 hodin do 11. 30 hodin bude probíhat adaptace přijatých dětí na ,,velké" zahradě u parkoviště školky- děti ze třídy Kuřátek a děti ze třídy Broučků na ,,malé" zahradě nad fotbalovým hřištěm. Rodiče a děti se budou moci seznámit s paní učitelkami a s prostředím školky.

1. 6. 2022

  Helena Gablerová, ředitelka Mateřské školy Tuklaty, okres Kolín