Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče,  zde jsou zveřejněny  výsledky zápisu dětí do MŠ Tuklaty, okres Kolín

pro školní rok  2020/ 21 , který se konal v květnu 2020  :

registrační číslo účastníka řízení                               výsledek řízení

     19/ 20                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     7/ 20                                                            žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     21/ 20                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a 

     15/ 20                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     8/ 20                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     6/ 20                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     10/ 20                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     13/ 20                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     1/ 20                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     11/ 20                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     22/ 20                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     12/ 20                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

      -----------------------------------------------------------------------------------------

        2/ 20                                                    žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

       3/ 20                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje - nepřijat/ a

       5/ 20                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje - nepřijat/ a

       4/ 20                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

      20/ 20                                                   žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

      18/ 20                                                   žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

     9/ 20                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

    14/ 20                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

     17/ 20                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

     16/ 20                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

      23/ 20                                                   žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Na základě|par. 183 zákona č. 561/ 2004 Sb.se zveřejněním tohoto seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Počet podaných žádostí: 23

Počet přijatých dětí: 12

Počet přerušených správních řízení: 0

Počet nepřijatých dětí: 11

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rodičům zasláno písemně.

Schůzka rodičů dětí přijatých do MŠ Tuklaty od školního roku 2020/ 21 se bude  konat individuálně v dohodnuté termíny s rodiči. Během schůzky  budou podávány informace o provozu MŠ.

1. 6. 2020

  Helena Gablerová, ředitelka MŠ.