Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče,  zde jsou zveřejněny  výsledky zápisu dětí do MŠ Tuklaty, okres Kolín

pro školní rok           , který se konal  :

registrační číslo účastníka řízení                               výsledek řízení

     1                                                           žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     2                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     4                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     6                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     7                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     8                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     9                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     10                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     11                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     12                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     14                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     21                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     22                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

     23                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

    15                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a     od 2. 1. 2020

    19                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a     od 2. 1. 2020

   -----------------------------------------------------------------------------------------

        17                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

       18                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje - nepřijat/ a

       24                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje - nepřijat/ a

       20                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

      25                                                          přerušení správního řízení

      26                                                          přerušení správního řízení

Na základě|par. 183 zákona č. 561/ 2004 Sb.se zveřejněním tohoto seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Počet podaných žádostí: 22

Počet přijatých dětí: 16

Počet přerušených správních řízení: 2

počet nepřijatých dětí: 4

Schůzka rodičů dětí přijatých do MŠ Tuklaty od školního roku 2019/ 20 se koná ve středu      . 6. 2020 od 16. 00 hodin ve sborovně mateřské školy- v přízemí vchod z parkoviště. Během schůzky  budou podávány informace o provozu MŠ. Prosím rodiče o účast bez dětí.

Děkuji za pochopení.  Helena Gablerová, ředitelka MŠ.