Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče,  zde jsou zveřejněny  výsledky zápisu dětí do MŠ Tuklaty, okres Kolín

pro školní rok  2021/ 22 , který se konal v květnu 2021 :

registrační číslo účastníka řízení                               výsledek řízení

 Rop 32/ 2021                                                            žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 33/ 2021                                                            žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 24/ 2021                                                           žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a 

 Rop 12/ 2021                                                           žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 8/ 2021                                                            žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 27/ 2021                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 1/ 2021                                                            žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 16/ 2021                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 17/ 2021                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 15/ 2021                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 20/ 2021                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 13/ 2021                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 11 / 2021                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a 

 Rop 28/ 2021                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 26/ 2021                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 2/ 2021                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 9/ 2021                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 10/ 2021                                                      žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 4/ 2021                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 34/ 2021                                                      žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 21/ 2021                                                      žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

 Rop 31/ 2021                                                      žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

      -----------------------------------------------------------------------------------------

 Rop 29/ 2021                                                    žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

 Rop 30/ 2021                                                   žádosti o přijetí se nevyhovuje - nepřijat/ a

 Rop 5/ 2021                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje - nepřijat/ a

 Rop 18/ 2021                                                   žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

 Rop 7/ 2021                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

 Rop 14/ 2021                                                   žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

 Rop 22/ 2021                                                  žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

 Rop 25/ 2021                                                  žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

 Rop 6/ 2021                                                     žádost o přijetí zrušena zákonným zástupcem

 Rop 3/ 2021                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Rop 23/ 2021                                                   žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Rop 19/ 2021                                                   žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

Na základě|par. 183 zákona č. 561/ 2004 Sb.se zveřejněním tohoto seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Počet podaných žádostí: 34

Počet přijatých dětí: 22

Počet přerušených správních řízení: 0

Počet nepřijatých dětí: 11

Počet zrušených žádostí na žádost zákonného zástupce: 1

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rodičům zasláno písemně. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydáno zákonnému zástupci na žádost.

Schůzka rodičů dětí přijatých do MŠ Tuklaty od školního roku 2021/ 22 se bude  konat individuálně v dohodnuté termíny s rodiči. Během schůzky  budou podávány informace o provozu MŠ.

28. 5. 2021

  Helena Gablerová, ředitelka MŠ.