Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče,  zde jsou zveřejněny  výsledky zápisu dětí do MŠ Tuklaty, okres Kolín

pro školní rok 2018/ 2019, který se konal 9. a 10. 5. 2018 :

registrační číslo účastníka řízení                               výsledek řízení

       7                                                            žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

       9                                                            žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

      10                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

      11                                                           žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

      12                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

      13                                                          žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

      14                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

      15                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

      16                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

      17                                                         žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

      19                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

      20                                                       žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

      21                                                        žádosti o přijetí se vyhovuje - přijat/ a

   -----------------------------------------------------------------------------------------

      8                                                       žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

      22                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje - nepřijat/ a

      27                                                      žádosti o přijetí se nevyhovuje - nepřijat/ a

      30                                                      žádosti o přijetí se nevyhovuje -nepřijat/ a

      31                                                      žádosti o přijetí se nevyhovuje - nepřijat/ a

      32                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje - nepřijat/ a

      33                                                     žádosti o přijetí se nevyhovuje - nepřijat/ a

      18                                                     přerušení správního řízení

Na základě|par. 183 zákona č. 561/ 2004 Sb.se zveřejněním tohoto seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Počet podaných žádostí: 21

Počet přijatých dětí: 13

Počet přerušených správních řízení: 1

počet nepřijatých dětí: 7

Schůzka rodičů dětí přijatých do MŠ Tuklaty od školního roku 2018/ 19 se koná v úterý

26. 6.  2018 od  15. 30  hodin ve sborovně mateřské školy- v přízemí vchod z parkoviště. Během schůzky  budou podávány informace o provozu MŠ. Prosím rodiče o účast bez dětí.

Děkuji za pochopení.  Helena Gablerová, ředitelka MŠ. 7. 6. 2018