Zapojení do projektů

1. ,, Mléko do škol"- dotované mléčné výrobky v MŠ ( jogurty, ochucená a neochucená mléka)

2. ,, Koukají na nás správně?"- projekt preventivního vyšetření zraku u předškolních dětí

3. ,, Sdílené radosti a strasti škol" ze správního obvodu ORP Český Brod- logopedická péče pro děti

4. ,, Šablony pro MŠ Tuklaty"- finanční podpora na vzdělávání pedagogů, na setkávání ve školách, na přednášky pro rodiče, na pomůcky.

5. ,,Obnova školní zahrady"- bezpečné a plně funkční dětské hřiště( podařilo se nám získat dotaci na obnovu menší zahrady).

6. ,, Skutečně zdravá škola"- nabízíme dětem kvalitní pokrmy a podporujeme v dětech zdravé stravovací návyky ( pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost potravin, snažíme se o upřednostňování českých potravin).