Zapojení do projektů

 ,, Koukají na nás správně?"- projekt preventivního vyšetření zraku u předškolních dětí

 ,, Šablony pro MŠ Tuklaty" Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0003628 - finanční podpora na vzdělávání pedagogů, na setkávání ve školách, na přednášky pro rodiče, na pomůcky.

 ,, Skutečně zdravá škola"- nabízíme dětem kvalitní pokrmy, od školního roku 2020/ 21 jsou potraviny z části BIO a podporujeme v dětech zdravé stravovací návyky ( pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost potravin, snažíme se o upřednostňování českých potravin).