Zapojení do projektů

 „Koukáme na nás správně?“- projekt preventivního vyšetření zraku u předškolních dětí

 ,, Cvičení se Sokolem"- projekt týkající se cvičení dětí ve třídě a na zahradě MŠ

 ,, Skutečně zdravá škola "- nabízíme dětem kvalitní pokrmy, od školního roku 2020/21 jsou potraviny z části BIO a podporujeme v dětech zdravé stravovací návyky (pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost potravin, upřednostňování českých potravin).