Zapojení do projektů

1. ,, Mléko do škol"- dotované mléčné výrobky v MŠ ( jogurty, ochucená a neochucená mléka)

2. ,, Koukají na nás správně?"- projekt preventivního vyšetření zraku u předškolních dětí

3. ,, Šablony pro MŠ Tuklaty" Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0003628 - finanční podpora na vzdělávání pedagogů, na setkávání ve školách, na přednášky pro rodiče, na pomůcky.

4. ,, Skutečně zdravá škola"- nabízíme dětem kvalitní pokrmy a podporujeme v dětech zdravé stravovací návyky ( pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost potravin, snažíme se o upřednostňování českých potravin, postupně zařazujeme bio potraviny).