O naší školce

 

 

Změna provozní doby MŠ od 1. 9. 2015:

7. 00 - 17. 00 hodin

                   Změna v placení školného a stravného od 1. 9. 2015:

Na základě žádosti rodičů bude placení školného a stravného probíhat zálohově od 1. 9. 2015 takto:

Děti v posledním ročníku( předškoláci) MŠ platí pouze stravné- 800,- Kč měsíčně.(Částka je zaokrouhlená). Platbu proveďte, prosím, do 25. dne předchozího měsíce.

Ostatní děti platí  stravné a školné- 1 100,- Kč měsíčně( stravné 800,- a školné 316,- Kč - částka je zaokrouhlená, ve vúčtování bude  vedena v každém měsíci za stravné platba 784,- Kč) . Platbu proveďte, prosím, do 25. dne předchozího měsíce. Školné a stravné se platí dohromady každý měsíc na žádost rodičů o zjednodušení plateb.

Děti ze ZŠ platí  stravné 500,- Kč měsíčně- částka je zaokrouhlená.( v případě, že dítě bude chodit pouze 1- 2x týdně na oběd, zálohu snížíme) . Platbu proveďte, prosím do 25. dne předchozího měsíce.

Do popisu o platbě můžete napsat jméno dítěte, ale není to nutné, podle jména  majitele   účtu je zřejmé, od koho platba přišla a dle částky, která přišla, o jakou platbu jde.

2x za rok bude provedeno vyúčtování a přeplatky budou vráceny.

( V únoru a v červenci nebo v srpnu)  .   

 

Číslo účtu: 27-6287680257/ 0100

Dotazy pro paní ředitelku pište, prosím na adresu: mstuklaty@gmail.com.

Dotazy pro paní vedoucí školní jídelny pište, prosím na adresu: mstuklatyjidelna@gmail.com.

Na předním místě jsou pro nás pohodové a šťastné děti.

     Zaměřujeme se hravou formou na všestranný rozvoj všech dětí
a připravujeme je získáním patřičných znalostí a dovedností
pro vstup do základní školy.

     Usilujeme o samostatného, spokojeného a vyrovnaného předškoláka, který si poradí se základními životními situacemi.

     Naše mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Respektuje také Úmluvu o právech dítěte, s ohledem na své specifické postavení. Program péče o děti vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o děti předškolního věku.

     Zabezpečuje tak zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí a jejich spokojené prospívání v souladu s jeho přirozeností. Snaží se vést děti ke zdravému životnímu stylu, přiměřeně rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dětí. Učíme děti životu  ve skupině, rozvíjíme toleranci a vzájemnou empatii. Budovat zdravé sebevědomí  a sebejistotu dětí, vést je k tomu, aby uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj názor.

Zřizovatel MŠ: OÚ Tuklaty.

Kapacita MŠ: 50 dětí.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd:
Broučci (3-7 let)

Kuřátka (3-7 let)

Provozní doba:
7. 00 - 17. 00 hodin