O naší školce

      

 Placení školného a stravného 2017/ 18:

Děti v posledním ročníku( předškoláci) MŠ platí pouze stravné od školního roku 2017/ 18: 650,- Kč měsíčně. 

Ostatní děti platí  stravné a školné- 1 430,- Kč měsíčně( stravné 650,- a školné 780,- Kč .) Školné a stravné se platí dohromady každý měsíc na žádost rodičů o zjednodušení plateb. Školné za měsíc červenec - 350,- Kč, platí i rodiče dětí, které do MŠ chodit nebudou( předškoláci ne).

Děti ze ZŠ platí  stravné 420,- Kč měsíčně.( v případě, že dítě bude chodit pouze 1- 2x týdně na oběd, zálohu snížíme) . Platbu proveďte, prosím do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

Do popisu o platbě napište, prosím, jméno dítěte. Děkuji

2x za rok bude provedeno vyúčtování a přeplatky budou vráceny. Na vyžádání zašleme na mailovou adresu rodiče počet odebraných obědů a svačin za pololetí.

( V únoru a v červenci nebo v srpnu)  .   

 

Číslo účtu: 27-6287680257/ 0100

Dotazy pro paní ředitelku pište, prosím na adresu: mstuklaty@gmail.com.

Dotazy pro paní vedoucí školní jídelny pište, prosím na adresu: mstuklatyjidelna@gmail.com.

Na předním místě jsou pro nás pohodové a šťastné děti.

     Zaměřujeme se hravou formou na všestranný rozvoj všech dětí
a připravujeme je získáním patřičných znalostí a dovedností
pro vstup do základní školy.

     Usilujeme o samostatného, spokojeného a vyrovnaného předškoláka, který si poradí se základními životními situacemi.

     Naše mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Respektuje také Úmluvu o právech dítěte, s ohledem na své specifické postavení. Program péče o děti vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o děti předškolního věku.

     Zabezpečuje tak zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí a jejich spokojené prospívání v souladu s jeho přirozeností. Snaží se vést děti ke zdravému životnímu stylu, přiměřeně rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dětí. Učíme děti životu  ve skupině, rozvíjíme toleranci a vzájemnou empatii. Budovat zdravé sebevědomí  a sebejistotu dětí, vést je k tomu, aby uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj názor.

Zřizovatel MŠ: OÚ Tuklaty.

Kapacita MŠ: 50 dětí.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd:
Broučci (2-7 let)

Kuřátka (2-7 let)

Provozní doba:
7. 00 - 17. 00 hodin