O naší školce

      

 Placení školného a stravného 2022/ 23:

Děti v posledním ročníku( předškoláci) MŠ a děti s odkladem školní docházky platí pouze stravné od školního roku

2022/ 23: 900,- Kč měsíčně. 

Ostatní děti platí stravné a školné- 1 360 ,- Kč   ( stravné 900,- a školní 460 ,- Kč .) Napište, prosím k platbě jméno dítěte, děkuji.

Školné a stravné se platí dohromady každý měsíc na žádost rodičů o zjednodušení plateb. Školné za měsíc červenec - 180,- Kč , platí i rodiče dětí, které do MŠ chodit nebudou( předškoláci ne).Stravné na měsíc červenec se bude hradit ze záloh za 2. pololetí. Pokud by došlo k nedoplatku za tento měsíc, budou rodiče informováni mailem po vyúčtování.

Trvalé příkazy, prosím na prázdniny zrušte. Děkuji

 Platbu proveďte, prosím do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

Do popisu o platbě napište, prosím, jméno dítěte. Děkuji

2x za rok bude provedeno vyúčtování a přeplatky budou vráceny. Na vyžádání zašleme na mailovou adresu rodiče počet odebraných obědů a svačin za pololetí .

 

Číslo účtu: 27-6287680257/ 0100

Dotazy pro paní ředitelku napište, prosím na adresu: mstuklaty@gmail.com

Dotazy pro paní vedoucí školní jídelny pište, prosím na adresu: mstuklatyjidelna@gmail.com

Na předním místě jsou pro nás pohodové a šťastné děti.

     Zaměřujeme se na všestranný rozvoj všech dětí formou
a připravujeme je získáním patřičných znalostí a dovedností
pro vstup do základní školy.

     Usilujeme o samostatného, ​​spokojeného a vyrovnaného předškoláka, který si poradí se základními životními situacemi.

     Naše mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Respektuje také Úmluvu o právech dítěte, s ohledem na své specifické postavení. Program péče o děti vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o děti předškolního věku.

     Zabezpečuje tak zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí a jejich spokojené prospívání v souladu s jeho přirozeností. Snaží se vést děti ke zdravému životnímu stylu, přiměřeně fyzické, psychické a sociální stránce dětí. Učíme děti život ve skupině, rozvíjíme toleranci a vzájemnou empatii. Budovat zdravé sebevědomí a sebejistotu dětí, vést je k tomu, aby uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj názor.

Zřizovatel MŠ: OÚ Tuklaty.

Kapacita MŠ: 50 dětí.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd:
Broučci (3-7 let)

Kuřátka (3-7 let)

Provozní doba:
7. 00 - 17. 00 hodin