Aktuality

 Děkuji rodičům dětí s povinnou předškolní docházkou za omlouvání dětí při jejich nepřítomnosti při vzdělávání. Prosím ještě o odhlašování stravného na stránkách školy nebo na telefonu 281981162. Děkuji za pochopení. 20. 11. 2017

Oznámení- plavání:

 v říjnu bylo ukončeno přihlašování dětí na plavání. Z důvodu malého počtu přihlášených dětí by kurz vycházel na cca 5 000,- Kč na dítě. Tímto se tedy kurz plavání ruší.

 

Děkuji za pochopení. 2. 11. 2017

 

Helena Gablerová, ředitelka MŠ

 V pondělí 20. 11. 2017 nastupuje do třídy Broučků kvalifikovaná paní učitelka Libuše Pečená.

Vážení rodiče,

 žádáme Vás o potvrzení( na nástěnkách v šatnách školky), zda ve dnech školních vánočních prázdnin budou či nebudou Vaše děti chodit do mateřské školy ( 27., 28., 29. 12. 2017 a 2. 1. 2018).

 Prosíme Vás o závazné potvrzení, abychom se mohli v případě omezeného provozu ( malý počet přihlášených dětí) domluvit, kteří pedagogové si budou čerpat řádnou dovolenou a kolik potravin na stravování dětí máme objednat.Děkujeme za pochopení. 

 Onemocnění ,,ruce, ústa, nohy" se opět objevilo u dětí v MŠ.

 

4. 12. 2017 proběhne v mateřské škole vyšetření dětí- školní zralost- předškoláci.

 

  Od 1. 9. 2017 je povinná předškolní docházka pro děti od 5 let a pro děti s odkladem školní docházky. Rodič je povinnen omlouvat nepřítomnost svého dítěte písemně nebo na emailové adrese. Děkuji

 

Platby 2017/ 18:

Děti v posledním ročníku( předškoláci) MŠ a děti s odkladem školní docházky platí pouze zálohu na stravné- 650,- Kč měsíčně. 

 Ostatní děti platí  stravné a školné- 1 430,- Kč měsíčně( školné 780,- Kč a záloha na stravné 650,- Kč) . 

Děti ze ZŠ platí  stravné 420,- Kč měsíčně( v případě, že dítě bude chodit pouze 1- 2x týdně na oběd, zálohu po domluvě s vedoucí školní jídelny snížíme) . 

 

Konzultační hodiny: od listopadu 2017 do května 2018 každý pátek od 16. 00 hodin do 16. 30 hodin budou v MŠ v 1. patře probíhat konzultační hodiny pro rodiče dětí. Tyto hodiny slouží k detailnějším rozhovorům rodičů a pedagogů( předškoláci, problémy v chování dětí). Drobné informace o rozvoji dětí si pedagogové a rodiče vyměňují při každodenním styku. Rodiče, kteří budou mít o konzultaci zájem, objednají se na mailové adrese: mstuklaty@gmail.com.