Aktuality

                   Žádám rodiče dětí ze ZŠ, kteří ještě nezrušili trvalý příkaz k platbě stravného, aby tak učinili. Děkuji                                                          

 Vyúčtování stravného za druhé pololetí - děti ze základní školy, bude provedeno v měsíci květnu a přeplatky budou zaslány na účet rodičů. Případné nedoplatky budou vyžádány mailem.  

Platby 2017/ 18:

Děti v posledním ročníku( předškoláci) MŠ a děti s odkladem školní docházky platí pouze zálohu na stravné- 650,- Kč měsíčně. 

 Ostatní děti platí  stravné a školné- 1 430,- Kč měsíčně( školné 780,- Kč a záloha na stravné 650,- Kč) . 

Děti ze ZŠ platí  stravné 420,- Kč měsíčně( v případě, že dítě bude chodit pouze 1- 2x týdně na oběd, zálohu po domluvě s vedoucí školní jídelny snížíme) . 

 

Konzultační hodiny: od listopadu 2017 do května 2018 každý pátek od 16. 00 hodin do 16. 30 hodin budou v MŠ v 1. patře probíhat konzultační hodiny pro rodiče dětí. Tyto hodiny slouží k detailnějším rozhovorům rodičů a pedagogů( předškoláci, problémy v chování dětí). Drobné informace o rozvoji dětí si pedagogové a rodiče vyměňují při každodenním styku. Rodiče, kteří budou mít o konzultaci zájem, objednají se na mailové adrese: mstuklaty@gmail.com.