Šablony pro MŠ Tuklaty
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003628

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.EU flag

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání


MŠMT