Aktuality

Od školního roku 2018/19 již nebude probíhat v MŠ vyšetření školní zralosti u dětí v posledním ročníku vzdělávání( toto je sdělení pracovnic PPP).

Děkuji rodičům dětí s povinnou předškolní docházkou za omlouvání dětí při jejich nepřítomnosti při vzdělávání. Prosím ještě o odhlašování stravného na stránkách školy nebo na telefonu 281981162. Děkuji za pochopení. 20. 11. 2017

    Od 1. 9. 2017 je povinná předškolní docházka pro děti od 5 let a pro děti s odkladem školní docházky. Rodič je povinnen omlouvat nepřítomnost svého dítěte písemně nebo na emailové adrese. Děkuji

 

Platby 2017/ 18:

Děti v posledním ročníku( předškoláci) MŠ a děti s odkladem školní docházky platí pouze zálohu na stravné- 650,- Kč měsíčně. 

 Ostatní děti platí  stravné a školné- 1 430,- Kč měsíčně( školné 780,- Kč a záloha na stravné 650,- Kč) . 

Děti ze ZŠ platí  stravné 420,- Kč měsíčně( v případě, že dítě bude chodit pouze 1- 2x týdně na oběd, zálohu po domluvě s vedoucí školní jídelny snížíme) . 

 

Konzultační hodiny: od listopadu 2017 do května 2018 každý pátek od 16. 00 hodin do 16. 30 hodin budou v MŠ v 1. patře probíhat konzultační hodiny pro rodiče dětí. Tyto hodiny slouží k detailnějším rozhovorům rodičů a pedagogů( předškoláci, problémy v chování dětí). Drobné informace o rozvoji dětí si pedagogové a rodiče vyměňují při každodenním styku. Rodiče, kteří budou mít o konzultaci zájem, objednají se na mailové adrese: mstuklaty@gmail.com.